03

Snur på flisa

Flere titusen tonn plank og treverk kommer inn hvert år og blir hogget og kvernet til flis.

Den brukes i flisfyringsanlegg i inn- og utland, og gir miljøvennlig energi og varme.

 

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene.

Lindum har de senere årene investert mye i maskiner og utstyr som skal gjøre flisa enda renere.

Men Lindum har hele veien hatt større ambisjoner for flisa.

Vi har visst at treflis også egner seg som råstoff inn i nye produkter, og derfor har vi i lengre tid vært på søken etter gode alternative bruksområder.

Direktør for forretningsområdet Gjenvinning og miljø, 


Sigrid Hilsen

Sigrid og kollegene kunne derfor juble da de på tampen av 2018 fikk beskjeden:

Som første selskap i Norge får Lindum tillatelse til å eksportere flis direkte inn i produksjon av nye trefiberplater, uten videre prosessering.

Tillatelsen fra norske myndighetene kom med bakgrunn i det rene flisproduktet Lindum over tid har utviklet, og som nå leveres til det kommersielle markedet.

Det betyr at Lindum-flisa kan finne veien inn i fremtidens kommoder og bokhyller.

Slik skyves trevirke én etasje opp i avfallspyramiden, fra energiutnyttelse til materialgjenvinning.

Første leveranse av flis til materialgjenvinning ble gjort på slutten av 2018, og kunden er en produsent av trefiberbaserte plater som brukes i møbelproduksjon.

Adm. dir. Pål Smits synes det er gledelig å se at trenden nå er at flere og flere møbelprodusenter setter krav til grad av gjenvunnet materiale i sine produkter.

I Norge bruker vi mye trevirke når vi bygger, og jo mer vi pusser opp og bygger nytt, dess mer avfallstrevirke får vi. Lindum ligger nå langt fremme i arbeidet med å kunne utnytte dette trevirke inn i nye produkter.

Flis vil bli en viktig ressurs i fremtiden og derfor investerer Lindum tid og penger på dette området.

Direktør for forretningsområdet Gjenvinning og miljø, 


Sigrid Hilsen