04

Lindums IT-løft

Den digitale fremtiden

Digitalt rustet

Lindum har siden oppstarten i 1997 opplevd en formidabel vekst. I over 20 år har selskapet behandlet avfall fra innbyggere og industri, og drevet innovativ avfallshåndtering. De siste årene har selskapets fokus på IT og digitalisering vært sterkere enn noen gang, noe som har resultert i et betydelig IT-løft på ulike områder. Det største løftet foregår i disse dager, med et omfattende ERP-system som skal implementeres.

Lindum er en av landets ledende aktører innen behandling av organisk avfall og forurenset masse. Selskapet, som startet som et kommunalt foretak, er nå et konsern med 160 medarbeidere, flere datterselskaper og virksomhet på Sør-, Vest- og Østlandet. 

Lindum drifter to biogassanlegg som til sammen behandler organisk avfall fra ca. 20% av den norske befolkningen, driver flere store deponier med behandling og stabilisering av forurensede masser, containerutleie, transport- og kvernetjenester, jordproduksjon og et utstrakt forsknings- og utviklingsarbeid. 

Sammensatt spekter av tjenester krever mer IT

Frode Steen, leder for teknisk infrastruktur i Lindum, forklarer at Lindums stadig mer komplekse tjenestespekter og voksende kundebase var hovedmotivasjonen for å ta et steg tilbake, heve blikket og bytte ut eldre IT-systemer med et nytt, moderne og fremtidsrettet system.  

Den enorme veksten Lindum har vært gjennom de siste 20 årene har ført til at vi satt med syv ulike systemer for å betjene våre kunder. Vi ønsket å samle dem til ett, slik at det blir enklere og mer effektivt for alle parter.

Leder for teknisk infrastruktur i Lindum

Frode Steen

Prosjektet er for øyeblikket i utviklings- og implementeringsfasen og skal være på plass i hele konsernet i løpet av 2021. Lindum har i kjølvannet av det nye systemet gjort et omfattende arbeid internt med å standardisere sine prosesser fra salg til bestilling, fakturering og rapportering.

Det forventes at det nye systemet, som er spisset mot avfallshåndteringsbransjen og heter AMCS, skal bidra til å forbedre hele kundeopplevelsen fra start til mål. En rapport fra EUs miljøbyrå peker på at avansert teknologi kan spille en viktig rolle i å utvikle avfallsbransjen videre i det sirkulære og bærekraftige.

Verden står nå midt i et paradigmeskifte der avfall ikke lenger er avfall, men verdifulle ressurser. Det gir en rekke muligheter, men krever også mer av aktørene i den andre enden.

Sporbarhet, åpenhet, mobilitet og standardisering blir stadig viktigere for bransjen. Syklusene blir mer lukket når vi nå beveger oss over til en sirkulær økonomi, og det blir bare viktigere og viktigere å ha de riktige dataene i alle prosesser. Vi anså det nødvendig med et IT-system som gir oss muligheten til å utvikle bærekraftige løsninger på en effektiv måte, til kundene og samfunnets beste.

Administrerende direktør i Lindum

Pål Smits