06

Et tilbakeblikk på fjoråret:

Annerledesåret

Medarbeiderskap i koronaens tid

Koronapandemien preget 2020. Som avfallsbehandler ble Lindum definert som en viktig og samfunnskritisk virksomhet. Det er et ansvar vi tar på største alvor med de konsekvensene det medfører. 2020 ble dermed et krevende beredskapsår for våre snaut 160 ansatte fordelt på 12 lokasjoner. Hovedfokuset var fra første stund å ta godt vare på hverandre og opprettholde driften. 

Min viktigste jobb ble å styre skuta så trygt i havn som jeg bare kunne. Det var en oppgave jeg ikke kunne klare alene, og jeg opplevde et stort engasjement fra de ansatte som ga motivasjon og styrke. Å opprettholde en normal drift når hele verden er i unntakstilstand har kostet, og det er med stor ydmykhet jeg tenker tilbake på de siste 15 månedene.

Administrerende direktør, Lindum

Pål Smits

Driftsoperatørene i biogassanleggene ble tidlig pålagt ekstra tiltak og beskyttelse. Anleggene tar til sammen hånd om matavfallet fra 1,2 millioner nordmenn og slam fra hele Drammensregionen. Å lukke dørene var et utenkelig scenario.

Jeg er rørt over å se hvordan de ansatte har håndtert situasjonen, tatt sin del av ansvaret for å beskytte seg selv og hverandre, og tilpasset seg nye rutiner og måter å jobbe på. Noen har måttet strekke seg lengre enn andre, og jeg har tenkt mye alle sammen og spesielt operatørene som jobber i de to biogassanleggene våre som i stor grad har vært isolert hele perioden.

Administrerende direktør, Lindum

Pål Smits

Dette er en tid som vil skrives inn i historiebøkene, og det har også blitt skrevet viktige sider i Lindums historie. De ansatte har vist omstillingsevne, utholdenhet og gode samarbeidsevner selv når ting har vært vanskelig. Det har verken skortet på innsats eller omsorg – og raushet og medarbeiderskap har vært ekstra viktig i denne tiden.