06

Årsrapport Lindum 2020

Nøkkeltall 2020

Egenkapitalandel

46,3%

Resultat før skatt

88,1 MNOK

Driftsinntekter

683 MNOK

Anleggsmidler

344 MNOK

Omløpsmidler

296 MNOK

Egenkapital

296 MNOK

Gjeld og forpliktelser

344 MNOK
156 årsverk i 2020

Ønsker du å lese mer? Her kan du lese og laste ned øvrige nøkkeltall, dokumentasjon og rapporter.